Pridruži se Rotari pokretu


Rotari je jednako otvoren za osobe oba pola koje su navršile trideset godina starosti i koje ispunjavaju kriterijume za članstvo. Osnovni kriterijumi su da je osoba vrhunski profesionalac i lider i svojoj struci, kao i da poseduje visoke moralne standarde i da poštuje najviše etičke vrednosti. 
Molimo vas da uredno popunite formu u nastavku i nakon nekoliko dana kontaktiraće vas sekretar  kluba.