PREDSEDNIK IGOR TODOROVIĆ 2019/20

 

- Inicirali smo zajedničke sastanke niških rotari klubova
-Organizovali 4 rotarijansko porodičnih druženjai služenja, humanitarnog karaktera
-Učestvovali u END POLIO akciji-globalnoj akciji Rotarija
-Sproveli akciju "Treće doba- srećno doba" u septembru
-Donirali klima uređaj za opremanje prostorija Udruženja za pomoć osobama sa mentalnim invaliditetom
-Finansijski pomogli zajedno sa kolom srpskih sestara  deci i omladini ometenoj u razvoju u školi "Carica Jelena"
-Finansijski pomogli muzičkoj školi u Nišu, za nabavku novih instrumenata
-Organizovali zajednički sastanak i druženje u Nišu sa RC Sofija Triadica
-Realizovali akciju " Prijatelj kluba" u kojoj smo zajedno sa donatorom prijateljem kluba pomogli studentkinji koja je ostala bez roditelja tokom epidemije Covid 19
-Učestvovali u akciji Rotari distrikta 2483 za pomoć Institutu Batut 
-Pomogli kao sponzor klub naša dva Rotarakt kluba da realizuju svoje akcije
- Učestvovali na proslavi Dana Rotarija
- Realizovali akciju " Posadi drvo" na nišavskom keju
-Postali  bogatiji za još 10 Paul Harris značaka